"We hopen volgend jaar de rol van outsider te kunnen spelen." - Vitrant